STORE LOCATION
  กรุงเทพมหานคร
สยาม สแควร์วัน ชั้น 1 ห้อง (088, 089)
เซ็นทรัลพระรามสอง ชั้น G
(ZONE SHOWCASE)
เซ็นทรัลพระรามเก้า ชั้น B
(ตรงข้ามก๋วยเตี๋ยววัวกิว)
เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น G (ตรงข้าม URTHE)
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 1
(ใกล้ร้าน MARK&SPENCER)
เซ็นทรัลเวสต์เกต ชั้น 1 (ตรงข้าม FUN&CITY)
  ต่างจังหวัด
เซ็นทรัลพิษณุโลก ชั้น 3 (ใกล้ B2S)
เซ็นทรัลอยุธยา ชั้น G (ใกล้ ADIDAS)
เซ็นทรัลอุดร ชั้น 2 (ตรงข้าม WATSONS)
เซ็นทรัลหาดใหญ่ ชั้น 2
(หน้าทางเข้า CENTRAL)
เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชั้น 2
(ใกล้ ANELLO)
เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ชั้น 1
(ใกล้ ORIENTAL PRINCESS)
  Google Map แต่ละสาขา